Phim Boy Love

[Phim%20Boy%20Love][grids]

Nhạc Phim

[Nhạc%20Phim][bsummary]

Bài Mới

[Profile] La Nhất Hàng - 罗一航Alan

[​IMG] 
Tên Việt: La Nhất Hàng
Tên Trung: 罗一航
Tên Anh: Alan
Sinh ngày: 31/08/1997
Quê quán: TP. Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc
Nghề nghiệp: Diễn viên

Các bộ phim tham gia: Số 10 phố Yên Đại Tà
Weibo: http://www.weibo.com/u/5824677009

Một số hình ảnh
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG] 
[​IMG]

Không có nhận xét nào: